tasvireno
فارسی انگلیسی
ضوابط حفظ حریم خصوصی

اطلاعات جمع آوری شده و نحوه استفاده از آن ها

شما با ثبت نام در سایت ، مشخصات فردی خود از قبیل نام و نام خانوادگی٬ ایمیل و  را در اختیار این تصویرنو قرار می دهید. در ادامه فعالیت کردن در سایت و تقاضا برای ثبت سفارش٬ شما نیاز به اضافه کردن مشخصات آدرس خود و تلفن های تماس خواهید داشت.

شما پس از ورود به سایت ٬ به عنوان کاربر این فروشگاه  شناخته خواهید شد و کلیه اطلاعات مذکور و اطلاعاتی مانند تراکنش ها٬ پرداخت ها و اطلاعات فردی شما در اختیار تصویرنو  قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است که این موارد تنها موارد مورد استفاده در سایت نخواهد بود.

سایت  اطلاعات دیگری از قبیل IP  شما٬ اطلاعات کوکی ها و صفحات مشاهده شده توسط شما را نیز نگهداری خواهد نمود. از اینگونه اطلاعات تنها در موارد تبلیغاتی استفاده خواهد شد و در اختیار سازمان ها و افراد غیر از این شرکت  قرار نخواهد گرفت.

ویرایش و تغییر اطلاعات شخصی

شما می توانید کلیه اطلاعات شخصی خود را در بخش مربوط به پروفایل من تغییر داده و ویرایش کنید. این اطلاعات شامل کلیه اطلاعاتی است که شما در سایت  وارد کرده اید.

حساب کاربری شما توسط خود شما قابل حذف شدن از سیستم نمی باشد و تنها توسط مدیریت وب سایت امکان پذیر است.

محدودیت دسترسی به اطلاعات

این سایت دسترسی کارکنان خود به اطلاعات کاربران را محدود نموده و تنها کارمندانی که ارتباط مستقیم با کاربران دارند٬ دسترسی به کلیه اطلاعات کاربران خواهند داشت.


کلیه رمزهای عبور به صورت رمز شده در پایگاه داده های سایت نگهداری شده و در فرآیند رمزگذاری بیشترین تلاش در استفاده از الگوریتم های رمزگداری پیشرفته شده است.

کلیه اطلاعات مربوط بهسایت در زیرساخت های محافظت شده و در مکان های امن نگهداری می شوند.

امیدواریم که با رعایت بیشترین میزان در حفاظت از اطلاعات شما توسط سایت تصویرنو اطمینان خاطر لازم به شما مشتریان گرامی در استفاده از سایت را داده باشیم. در صورت هرگونه سوال و یا پرسشی٬ درخواست خود را تلفنی و یا از طریق بخش تماس با ما مطرح نمایید.